Turn up the life Turn up the life
Tầm nhìn sứ mệnh - Tầm nhìn sứ mệnh - Tầm nhìn sứ mệnh -

Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

Heesun đang từng bước thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững và trở thành thương hiệu chiếu sáng số 1 tại Thị trường Việt Nam.

Heesun luôn đổi mới và sáng tạo không ngừng nhằm khẳng định giá trị và đạt được mong muốn trở thành nhà sản xuất thiết bị về điện chuyên nghiệp, thể hiện tầm vóc, trí tuệ và niềm tự hào dân tộc, mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động, toàn xã hội.