Turn up the life Turn up the life
Đèn LED Pha - Đèn LED Pha - Đèn LED Pha -

Đèn LED Pha

Đèn LED Pha

Có tất cả 27 sản phẩm

Sắp xếp theo
Đèn led pha Perfect Bright 30W -

Đèn led pha Perfect Bright 30W

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 30W

Đèn led pha Perfect Bright 200W -

Đèn led pha Perfect Bright 200W

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 200W

Đèn led pha Perfect Bright 150W -

Đèn led pha Perfect Bright 150W

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 150W

Đèn led pha Perfect Bright 100W -

Đèn led pha Perfect Bright 100W

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 100W

Đèn led pha Perfect Bright 50W -

Đèn led pha Perfect Bright 50W

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 50W

LED pha Module 1000W -

LED pha Module 1000W

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 1000W

LED pha Module 500W -

LED pha Module 500W

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 500W

LED pha Module 400W -

LED pha Module 400W

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 400W

LED pha Module 300W -

LED pha Module 300W

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 300W

LED pha Module 200W -

LED pha Module 200W

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 200W

LED pha Module 100W -

LED pha Module 100W

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 100W

LED PHA PREMIUM HS-PL200-05 -

LED PHA PREMIUM HS-PL200-05

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 200W

Kiểu dáng: Chữ nhật

LED PHA PREMIUM HS-PL150-05 -

LED PHA PREMIUM HS-PL150-05

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 150W

Kiểu dáng: Chữ nhật

LED PHA PREMIUM HS-PL100-05 -

LED PHA PREMIUM HS-PL100-05

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 100W

Kiểu dáng: Chữ nhật

LED PHA PREMIUM HS-PL50-05 -

LED PHA PREMIUM HS-PL50-05

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 50W

Kiểu dáng: Chữ nhật