Turn up the life Turn up the life
Đèn LED Tuýp chính hãng - HEESUN VIỆT NAM Đèn LED Tuýp chính hãng - HEESUN VIỆT NAM Đèn LED Tuýp chính hãng - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED Tuýp

Đèn LED Tuýp

Có tất cả 22 sản phẩm

Sắp xếp theo
Tại sao nên sử dụng bóng đèn tuýp led HS-T5-NN14 - HEESUN VIỆT NAM

ĐÈN LED TUÝP NHÔM NHỰA T5 0.6M HS-T5-NN14

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 14W

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 1.2m HS-T8-TT25 - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 1.2m HS-T8-TT25

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 25W

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 1.2m HS-T8-TT20 - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 1.2m HS-T8-TT20

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 20W

Tuýp thủy tinh T8 0.6m - HS-T8-TT10 - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 0.6M HS-T8-TT10

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 10W

Đèn LED tuýp nhôm nhựa T8 1.2M HS-T8-NN36 - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED tuýp nhôm nhựa T8 1.2M HS-T8-NN36

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 20W

Đèn LED Tuýp bán nguyệt HS-TBN20 - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED Tuýp bán nguyệt HS-TBN20

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 20W

Đèn LED Tuýp hộp HS-TH28 - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED Tuýp hộp HS-TH28

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 28W

Kiểu dáng: Chữ nhật

Đèn LED Tuýp bán nguyệt HS-TBN45 - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED Tuýp bán nguyệt HS-TBN45

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 45W

Đèn LED Tuýp bán nguyệt HS-TBN40 - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED Tuýp bán nguyệt HS-TBN40

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 40W

Đèn LED Tuýp bán nguyệt HS-TBN36 - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED Tuýp bán nguyệt HS-TBN36

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 18W

Kiểu dáng: Chữ nhật

Đèn LED Tuýp bán nguyệt HS-TBN18 - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED Tuýp bán nguyệt HS-TBN18

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 18W

Máng đèn tuýp led đôi 1.2m HS-T8-M2 - HEESUN VIỆT NAM

Máng tuýp đôi 1.2m HS-T8-M2

Màu: Trắng

Kích thước: 1.2 m

Máng tuýp đơn 1.2m HS-T8-M1 - HEESUN VIỆT NAM

Máng tuýp đơn 1.2m HS-T8-M1

Màu: Trắng

Kích thước: 1.2 m

Máng tuýp đơn 0.6m HS-T8-M3 - HEESUN VIỆT NAM

Máng tuýp đơn 0.6m HS-T8-M3

Màu: Trắng

Kích thước: 0.6 m

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT28 - HEESUN VIỆT NAM

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT28

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 28W